VOOR INSTELLINGEN & ZORGVERLENERS

Aandacht voor de mens achter de patiënt

Mondzorg op Maat is gespecialiseerd in het aanbieden van professionele mondzorg in zorginstellingen. We kunnen aanvulling aanbieden aan het huidige zorgbeleid van de instelling. 

Mondzorg is een integraal onderdeel van de zorg aan verpleeghuisbewoners. We kunnen preventieve mondzorg aanbieden in de bewonerskamer. Het aanbieden van zorg in een vertrouwde omgeving werkt voor veel patiënten minder belastend. Daarnaast is curatieve mondzorg in een mobiele tandartspraktijk  een unieke combinatie die voor ieder verpleeghuis een grote meerwaarde zou opleveren.

 

Voor vrijblijvend advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mondzorg

Algemene vragen

Samen of eventueel met de begeleider maken we per patiënt we een tandheelkundig behandelplan.  Waarbij we de focus leggen op preventieve zorg. 

Om ons werk goed te kunnen doen verwachten hebben we van de een zorginstelling waar we mee samenwerken een aantal dingen nodig.  In overleg bespreken we altijd welke zaken noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Vanaf 2014 besteedt de Inspectie voor de Gezondheidszorg extra aandacht aan mondzorg in Wlz-instellingen. De inspectie is gebaseerd op de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’. Voor instellingen is het vaak een zware opgave om te voldoen aan de richtlijn. Daarom helpen we instellingen verder om de juiste kwaliteit te behouden in instellingen. 

In veel instellingen wil men graag goede mondzorg leveren aan de bewoners, maar vaak ontbreekt de tijd en kunde. De Inspectie legt de lat nu hoog, en schrikt er niet van terug om matige onderzoeksresultaten te publiceren.

Wij kunnen met onze expertises instellingen graag helpen om de mondzorg snel en gemakkelijk op een goed niveau te brengen. Wilt u weten wat we voor uw instelling kunnen betekenen?

Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Met onze mobiele tandartspraktijk zijn wij in staat flexibel patiënten door het land te behandelen. 

 

Ondersteuning voor Zorgverleners

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging van ouderen. Maar ook een complex vraagstuk. Goede mondzorg voor ouderen begint in de thuissituatie met plichtsgetrouwheid als het gaat om mondhygiëne en periodieke controles. Veelvuldig kampen ouderen reeds met tandverzorgings-problematiek als zij in een zorginstelling komen wonen

Mondzorg op Maat voor Iedereen biedt ook extra ondersteuning aan zorgverleners. Op verzoek kunnen wij uw personeel opleiden door middel van presentaties of opfriscursussen. 

Certificering

Wij zorgen ervoor dat als ons personeel goed op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.  U kunt  erop vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden veilig en te allen tijde professioneel worden afgerond door gekwalificeerd personeel.